Dispozitiv de prelucrare rapida a probelor pentru detectia si identificarea substantelor toxice

Cercetare

01 / Ce este DIPROT?

Dispozitivul de prelucrare rapidă a probelor pentru detecţia şi identificarea substanţelor toxice – DIPROT – este un sistem portabil destinat prelucrării probelor solide şi/sau lichide, direct la locul prelevării, pentru facilitarea procesului de detecţie a substanţelor periculoase, în cazul utilizării echipamentelor de detecţie IMS (spectrometrie de mobilitate ionică), flamfotometrice şi a tubuşoarelor indicatoare, sau pentru identificarea acestor substanţe, în cazul utilizării echipamentelor bazate pe tehnologia GC-MS (gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă).

02 / Dezvoltare produs

Se face în baza finanţării care este acordată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) pentru proiectul „Dispozitiv de prelucrare rapida a probelor pentru detectia si identificarea substantelor toxice” (cod PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0120, acronim DIPROT) în cadrul Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Transfer la operatorul economic.

03 / Etapele proiectului

  1. Analiza tehnologiei de fabricație DIPROT la nivel industrial
    Descarcă raport
  2. Execuție prototip industrial DIPROT
    Descarcă raport
  3. Testarea și evaluarea prototipului industrial DIPROT. Audituri și omologări.
    Descarcă raport

Echipa

01 / Consortiu

Consorțiul proiectului
Director de proiect: Ing. Dana CIUTAC,
email: dana.ciutac@gmail.com; dana.ciutac@atlascorp.ro

Coordonator: SC ATLAS CORP SRL
Responsabil de proiect: Ing. Neculai Dorin OANCEA,
email: nicu.oancea@atlascorp.ro

Partener P1: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie (CCSACBRNE)
Responsabil de proiect P1: Dr. chim. Nicoleta PETREA,
email: nicoleta.petrea@yahoo.com

Partener 2: SC ROMTECH SRL
Responsabil de proiect P2: Dr. ing. Gheorghiță CREȚU,
email: gcretu@romtech.ro

02 / Personal

O parte din membrii echipei de cercetare: Ing. Dana CIUTAC, Dr. chim. Nicoleta PETREA, Ing. Neculai Dorin OANCEA, Dr.ing.Vasile ȘOMOGHI, Prof.dr.ing.Alexandru MARIN, Dr. ing. Gheorghiță CREȚU, Ing. Daniel BORȚOI, Ing.Zamfir BARTIȘ, Ing. Valentin MORARU, Ing. Răzvan PETRE, Ing.Gabriel EPURE, Ing.Claudiu LĂZĂROAIE, Ing.Sorin EȘANU,ș.a.

Noutati

01 / Certificat Model de utilitate

Echipamentul DIPROT face obiectul cererii nr. 4/0032/26.06.2018 înregistrată la OSIM în vederea obținerii certificatului de Model de utilitate.

02 / EENVIRO 2018

În perioada 9-13 Octombrie vom fi prezenți la Cluj, la Conferința EENVIRO 2018.

Contact

Tel: 021 346 70 70
Fax: 021 346 70 71

Str. Lt. Scarlat Mares nr.31, Bucuresti